Dây chuyền cán ống thép-QGF

dây chuyển cán ống thép với độ cứng rất cao dùng cho công nghiệp ô tô