Sản Xuất

Sản xuất và chế tạo thiết bị làm nổi bật sức mạnh của công ty ,chủ yếu là chất lượng của sản phẩm, hiện nay có một trung tâm rộng lớn chỉ dành riêng việc chế tạo sản xuất thiết bị máy Phay CNC dạng tầng đứng 16M, và vừa gia công thiết bị khác…v.v, hơn 250 máy vừa, đả đạt được sản lượng hàng năm hơn 500 máy vượt chỉ tiêu so với năng lực sản xuất Tiêu chuẩn ISO 900: 2008 là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp là hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống an toàn CE, ISO 140000 là hệ thống quản lý chế độ, và thành lập hệ thống quản lý mạng ERP, theo khoa học và quy trình hợp lý để đảm bảo chất lượng của sản phẩm đạt đến mức tối ưu

     
 
     
 
     
 
     

     

 

 

 

Prev

Giới thiệu

Next

Hợp tác