Dây chuyền cán ống thép-QG

dây chuyển cán ống thép dùng cho công nghiệp ô tô