QG32-50-60

Dây chuyền cán ống thép QG32-50-60. Dây chuyển cán ống thép dùng cho công nghiệp ô tô

Dây chuyền cán ống thép QG32-50-60

 

 

Đặc tính kỹ thuật

 

 

Biểu đồ vận hành