Dự án

Dự án

Dự án Hồng Ký 2018

08-10-2018
Dự án Hồng Ký 2018

Dự án SMC-Sendo 2018

08-10-2018
Dự án SMC-Sendo triển khai năm 2018...

Nhà máy Thép VISA

08-09-2018
Dự án tại nhà máy ống thép Visa, máy lắp đặt ZG50 vào tháng 5/2018

Phương Nam 3

08-09-2018
Dự án Phương Nam 3 được công ty chúng tôi thiết kế và lắp đặt máy cán ống thép ...

Hoa Sen

20-08-2018
Tại ống thép Hoa Sen, chúng tôi đã triển khai các dự án..., vào những năm...